Op wie ga jij stemmen ?

Ik zit de laatste tijd veel te kijken naar politieke debatten en interviews op straat en ik zie vaak dezelfde argumenten voorbij komen :

Als ik bij Marokkaanse vrienden thuis kom, trek ik mijn schoenen uit. Ik kom in hun huis, ik respecteer hun huisregels. Ik verwacht hetzelfde van immigranten die naar Nederland komen.

Het klinkt allemaal heel redelijk en rechtvaardig.
Maar het is een drogreden.
Er worden namelijk dingen met elkaar vergeleken die helemaal niet vergelijkbaar zijn.
Die mensen komen niet naar een huis waar de zittende bewoner voor 100 %
de eigenaar van is.
Ze komen naar een openbaar plein waar zij dezelfde rechten hebben als de mensen die er al op staan. Dat is de positie van iedereen die in Nederland geboren is of daar een verblijfsvergunning heeft.
Op een openbaar plein kun je je wel ergeren aan mensen die rare kleren dragen, lawaai maken of stinken, maar je hebt niet meer recht om op dat plein te zijn dan zij.
Op dat openbare plein gelden de regels van de openbare ruimte en het is de taak van de politie om die regels te handhaven.
Dezelfde politie die jou een bekeuring geeft, als jij je niet aan de afgesproken regels houdt.
“Ze” pikken niet onze banen in, net zo min als “ze” de laatste komkommer in de supermarkt inpikken. “Ze hebben net zoveel recht om die komkommer te kopen als jij.
De meeste komkommers werden overigens door je eigen buren gekocht.

Read Offline:

5 thoughts on “Op wie ga jij stemmen ?”

  1. ik denk niet op dezelfde partij waarop jij stemt. Jij gaat uit van een mensbeeld waarbij elk individu gelijk is en volkomen vrij en zelfstandig een kontrakt aan kan gaan of juist niet met dat andere volkomen vrije gelijke individu dat rond de aarde zweeft. Dit neoliberale mensbeeld kan blijven bestaan als je Maxima heet, of Max Verstappen. Maar ik kan me in het LatijnsAmerikaanse, katholieke land niet ongestraft uiten met nederlands vlagvertoon over het wettelijk verbieden van de therapeutische abortus, een regel die hier ook eerder honderd jaar praktijk was.

  2. daar heb je een punt, maar je gaat niet in op het door mij geschetste neoliberale mensbeeld. Dat de politie de regels moet handhaven in naam van de individuen, dat kan alleen maar als ongeveer 85 procent van de ter plekke wonende mensen achter het handhaven van die norm door de politie is. Zoniet, dan handhaaft de politie niet. In Marokkaanse families is het inderdaad dat de vader de norm thuis bepaalt en het handhaven van de norm op straat wordt aan de Marokkaanse politie overgelaten. In Nederland hebben we geen Marokkaanse politie, en dan gaat het dus fout met die ettertjes. En Pa roept ach en wee, mijn zoon wordt niet gecorrigeerd op straat, help mij, ik ben slachtoffer

  3. Ik loop moeilijk en ik val nogal vaak. Ik word opvallend vaak geholpen door juist Marokkanen. Ik denk dat het wel meevalt, dat van die ettertjes. Of misschien is Amsterdam-Noord minder erg dan de rest van Nederland ?
    Het is niet dat de politie hier niks te doen heeft, maar ik heb niet het idee dat ze onder de voet gelopen worden.

  4. Migratie- of aanverwante problemen zijn voor mij niet een reden om op een bepaalde partij te stemmen. Hier in de omgeving speelt het niet. Het aantal is beperkt en er zijn geen opvallende problemen. Wereldwijd mag er zeker over nagedacht worden, maar dat kan Nederland niet op eigen houtje. Constructief samenwerken binnen de VN lijkt mij beter maar daar hoor je geen partij over. Ik had ook graag gehad dat er een partij was die het Finse schoolmodel wil invoeren. Lost erg veel op maar geen partij heeft het er over.

    Kortom ik stem op een partj waar ik me bij thuisvoel en die in de laatste 4 jaar dingen heeft gedaan waar ik hoofdzakelijk achter sta. In het verleden heb ik wel eens niet op die partij gestemd vanwege strategische redenen. Dwz ik koos toen voor de PvdA of SP die toen groter waren en meer kans maakten op regeringsdeelname. Vanaf de oppositionele zijlijn kan je nu eenmaal minder realiseren. Maar nu is het eenvoudig. Het marginale partijtje waar ik me bij thuisvoel is nu groter dan de PvdA of SP en zo valt mijn stem samen met een strategische stem. Dat GroenLinks het pacifistische van de PSP heeft verkwanseld heb ik inmiddels geaccepteerd.

Leave a Comment

Your email address will not be published.