In antwoord op uw schrijven.

Martin Bosma is een hypocriete lul.