Knutselsmurf hengelt naar subsidie.

kipHet stadsdeel Amsterdam-Noord schrijft een wedstrijd uit, en ik was van plan er aan mee te doen.
Dat wil zeggen : een project waar ik al aan begonnen was, bleek binnen het kader van die wedstrijd te passen.
Prijsvraag ‘Ondernemers in Noord duurzaam aan zet’
Maar met het vorderen van de tijd ga ik meer en meer twijfelen of ik wel mee moet doen.
Als je de regels leest, lijken die te zijn gemodelleerd rond een middelgroot bedrijf dat vrij veel vervuiling veroorzaakt, en daar iets aan wil doen, maar de business-case net niet sluitend krijgt. Het stadsdeel heeft een zak met geld te vergeven, maar ze willen liefst dat het grootste gedeelte van het geld van externe financiers komt, vanwege het “hefboom effect”.
Een prijs winnen is natuurlijk leuk, maar je kan alleen een ( grote ) subsidie winnen.
De meeste mensen zien subsidie als weggegooid geld, en dat is het vaak ook.
En ik wil niet gezien worden als een subsidie-spons, vandaar de twijfel of ik mee moet doen.
Ik citeer verder :
Hoofdstuk 5
Verplichtingen van de subsidieontvanger
Artikel 10.
Aanvullende verplichtingen
Naast de verplichtingen op grond van artikel 10 en 11 van de ASA 2012, zijn aan de subsidie de
volgende verplichtingen verbonden:
a. De subsidieontvanger is verplicht om bij elke communicatie over het project te vermelden dat
deze mede mogelijk is gemaakt door Stadsdeel Noord.
b. De subsidieontvanger is verplicht om binnen een half jaar met de uitvoering van het project te
starten.

Vandaag was er een kans om een aantal vragen beantwoord te krijgen, dus ik ging naar het “ondernemershuis” in Amsterdam-Noord.
Nooit geweten dat het bestond, het zit naast de kraamzorg in een van die oude wijken.
Ik kwam iets te laat binnen ( nergens bleek dat je geacht werd de hele middag aanwezig te zijn )
Ik had dus het voorstelrondje gemist. Kennelijk was het de bedoeling dat we allemaal samen aan onze ideeën werkten, maar hoe zich dat verhoudt tot een wedstrijd waarbij het beste idee wint, is me niet helemaal duidelijk geworden.
Na het voorstelrondje waarbij je moest vertellen wat je van je gesprekspartner geleerd had. ( ik gaf naar waarheid als antwoord dat ik niks geleerd had ) kregen we een hele lange presentatie van iemand die het gemaakt had als kippenfokker. Hij had er meer dan een miljoen gehad, tot de vogelgriep zijn bedrijf de afgrond in duwde. En daarna had hij het licht gezien en was de kippen als levende wezens gaan zien. Hij had zelfs meegewerkt aan de oprichting van een groot scharrelkippenbedrijf, waar Wakker Dier zijn goedkeuring aan gehecht heeft. De eieren zitten in een rond doosje en zijn alleen verkrijgbaar bij AH. Waarvan akte. Hij had ook een vrouw en 3 dochters, en hij woonde in een heel rustig dorpje in Limburg. En hij dacht dat stadsbewoners gelukkiger zouden worden als er kippen zouden rondlopen in hun tuin. ( Ga zo snel mogelijk terug naar Limburg, dacht ik, maar ik heb het niet gezegd ) Soms kun je beter je mond houden, dat heb ik wel geleerd.

Daarna was het volgens de dikke mevrouw die alles besliste de bedoeling dat we in groepjes van 5 aan de tafels onze ideeën aan elkaar zouden voorleggen. Daarbij mocht je wel kritiek uiten, maar alleen op een opbouwende manier.
Waar ben ik nu in terecht gekomen ? dacht ik.
Ze vervolgde : maar het kan natuurlijk zijn dat iemand denkt : daar heb ik helemaal geen zin in, en voor die mensen is daar het gat van de deur.
Ah !
Ik denk dat ik tot die groep behoor, zei ik.
Ik bedankte voor de thee, en vertrok.

Vandaar dat ik geen antwoord heb op mijn vragen. Maar misschien is subsidie toch niet iets voor mij.

En nog iets :
Ik heb de vragen die ik had willen stellen gemaild aan de betreffende projectleider namens het stadsdeel.
Ik heb de voorwaarden voor deelname en het deelnameformulier gedownload.
Nu lees ik op een website van de nationale overheid het volgende :
Een voorbeeld van een open standaard is Open Document Format (ODF) voor tekstbestanden. Een ODF-tekst schrijven, bewerken of lezen kan met veel verschillende tekstverwerkingsprogramma’s, waaronder gratis open source software zoals OpenOffice. Het gebruik van ODF wordt verplicht voor alle overheidsorganisaties.

3 Maal raden wat je nodig hebt om het deelnameformulier in te vullen : ( hint : het is gemaakt met Microsoft Word 2007 )

–> ik heb antwoord gekregen. Dat wil zeggen : de projectleider namens het stadsdeel heeft mijn mail doorgestuurd naar de stichting Urgenda, die de middag ge-organiseerd had. Ik kreeg een uitnodiging voor een gesprek. Ze had maandag even tijd voor me. Dat is niet wederzijds. Ik denk niet dat ik Urgenda ergens voor nodig heb.

–> Ik lees net op de website van het stadsdeel dat het een geslaagde middag was, en wat ik er van had moeten leren.

Read Offline:
This entry was posted in MyBlog and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Knutselsmurf hengelt naar subsidie.

 1. beheerder says:

  Ik heb de vragen gemaild aan de projectleider namens het stadsdeel. Ik ben benieuwd. Alleen al antwoord krijgen zou heel wat zijn.
  Naast het feit dat kleine subsidievragers bij voorbaat kansloos zijn door de hoge drempel en het belang van de externe financiering in de beoordeling van de ideeën, mag je het geld niet besteden aan marketing. Daar had ik het nu juist voor nodig.
  Het mag overigens ook niet naar externe adviseurs gaan, dus ook op die manier vissen ZZP-ers naast de prijzen. Er zijn naast de hoofdprijs nog een aantal kleinere geldprijzen. Ik zie in mijn kristallen bol 3 middelgrote productiebedrijven winnen en een aanmoedigingsprijs gaan naar iemand die iets met fietsen bedacht heeft.

 2. knutselsmurf says:

  Behalve op de mate waarin je externe financiering gevonden hebt, wordt het voorstel beoordeeld op originaliteit. Dat wil zeggen dat je op het aanvraagformulier moet aangeven wat er origineel is aan je idee. Dat is lastig, als je de ideeën van de anderen niet kent. Misschien heeft iedereen wel hetzelfde bedacht. Zulke vragen kun je ook verwachten in een sollicitatiegesprek. Waarom bent u de beste kandidaat ?
  Geen idee, ik ken alleen mezelf. Ik kan ook de slechtste of de enige kandidaat zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.