U+00E3 LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE

Tja.
Ik keek nog eens goed naar het geïmporteerde blog van Antoine Robbesom en ik schrok.
De layout leek nergens op.
Even importeren op mijn bureaucomputer.
Inderdaad, layout naar de kloten, 1 foto wel, 5 anderen niet, plaatjes van vlaggen zo groot als een zakdoek, terwijl ze op zijn blog de afmeting van een dubbeltje hebben.

Wat nu weer ?
Naar VKblog.
Die foto.
klik, inspect element.
Huh ?
src = “../../../../blablabla.jpg”
Wat zijn het toch een prutsers.
Die rare tekentjes, waar komen die toch vandaan ?
Er staan in dit blog van nature al een heleboel rare tekentjes, door al die Braziliaanse plaatsnamen, maar het was me niet eerder opgevallen dat daar een probleem mee was.

Na een nacht zoeken en prutsen ben ik er achter dat PHP wat moeite heeft met internationale tekens, de zgn. UTF-8 tekenset.
Bij UTF-8 worden de meeste tekens voorgesteld door 1 byte, net als bij ASCII, maar er zijn ook multibyte sequences mogelijk.
Daarmee worden de speciale tekens gemaakt. Nu zijn er -tig verschillende tekensets, en PHP gebruikt default de verkeerde.
Even aangepast, en bingo, weg rare tekentjes :
return htmlentities($elem->nodeValue, ENT_COMPAT, “UTF-8”);

Je schrijft het in 5 minuten op, maar ik heb er de hele nacht naar gezocht, en nog een aantal andere dingen geprobeerd die niet werkten.
Het probleem van de verdwenen foto’s was nog niet opgelost, nadat ik ../../../../ gestript had van de URL.
De foto bleef onzichtbaar, al kon ik geen enkele fout in de code ontdekken.
Soms is een bestand gewoon niet meer aanwezig op een webserver, en de standaard reactie van de importer is dan : overslaan. Maar ik zag bij de Volkskrant toch echt die foto wel, en de URL was hetzelfde als wat ik gebruikte, dus hoe kon dat ?
Tot ik met mijn slaperige hoofd ook maar eens naar de HTTP return code keek.
Geen 200, nee. Maar ook geen 404. Het was een 301, en daar had ik geen rekening mee gehouden. 301 Betekent : dit bestand is verplaatst naar een andere plek. Het staat nu…..

Dan het laatste punt : te grote afbeeldingen.
Wat ik begreep van HTML, is dat een expliciete “height” of “width” voor een stylesheet gaat.
Het staat overal.
Toch klopt het niet.
Je kan met een stylesheet de hoogte en breedte op “automatic” zetten, en de enige manier om het te overrulen is zelf een style-element aanmaken. Dus moet ik van elk image dat ik krijg nagaan of hij al een style element heeft, of hij “hight” of “width” parameters heeft, styleelement maken/aanvullen. Weer 30 regels code er bij, weer 20 testruns.
Ik heb heel vroeger bij Volmac tijdens een cursus geleerd hoe je moet programmeren.
Het was vooral een “afleer” cursus.
Alles moest in hoofdletters. Mijn eerste opdrachtprogramma functioneerde prima, maar de leraar begreep er niets van.
Het moest helemaal anders, opnieuw.

Ik programmeerde 20 jaar geleden net zoals nu.
Ik maak geen schema’s, doe alles achter mijn toetsenbord, en laat de computer mij vertellen wat er fout is.
Met de Volmac-methode schreef je 30 regels code per dag. Je mocht 5 keer compileren, en als het dan nog niet foutloos was moest je met hangende pootjes naar de lerarenkamer om je tellertje te laten resetten.
Het zou met hun methode een klein half jaar gekost hebben om de importer te bouwen.

Na het lezen van dit bericht begrijpt iedereen waarom “outsourcen” niet werkt.
Je krijgt wat je vraagt van die CMM-5 gecertificeerde konijnen. Dat was toen Volmac nog Volmac heette niet zo, zie onderstaand plaatje ( het grapje is al heel oud ) Alleen vraagt ook in “the age of outsourcing” niemand wat hij eigenlijk wil hebben.

Read Offline:

1 thought on “U+00E3 LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE”

Leave a Comment

Your email address will not be published.